Что такое - Середынский Владислав

Что такое Середынский Владислав

Определение слова Середынский Владислав по словарю Брокгауза и Ефрона

Середынский Владислав (Seredy &#324.ski) — польский историк (1841—1894). Главные его работы: "Grzegor z Sanoka, acyhiskup lwowski" (1867), "Pedagogika w zarysie" (1868), "Akademija umiej&#281. tno &#347. ci w Krakowie" (1871), "Andrzeja Morsztyna niewydane poezyje" (1874), "Trzy zabytki j &#281. zyka polskiego z XV w." (1877), "Zasady logiki i dydaktyki" (1880), "Jana z Wilomowic Gawi &#324. skiego pisma pozosta &#322. e" (1882).

РубрикиС