Что такое - Чайковский, Франц

Что такое Чайковский, Франц

Определение слова Чайковский, Франц по словарю Брокгауза и Ефрона

Чайковский, Франц (1742 — 1821) — польский историк-ксендз, родился в окрестности Львова. Его труды: "Badania historiczno-geographiczne о narodzie Skityjskiem". "Pierwsza epoka narodu Sł owia ń skiego, czyli pierwsze wkroczenie Scyt&oacute.w do Europy". "Ö ludach pierwiastkowych, z kt&oacute.rych si ę utworzy ł nar&oacute.d s ł owia ń ski i polski" (1803).

РубрикиЧ