Что такое - Бендонский Андрей

Что такое Бендонский Андрей

Определение слова Бендонский Андрей по словарю Брокгауза и Ефрона

Бендонский Андрей — польский писатель ХVII в., автор сочинения "Potrż eba Cecorska z Skanderbasz ą i su ł tanem Galk ą przez Stanis ł awa ż o ł kiewskiego hetmana wielkiego koronnego stoczona roku 1620".

РубрикиБ